Antal besökare:
96922

Antal besök:
1011936

Antal fångster:
487

Antal gästboksinlägg:
587

Välkommen till Jeppis Trollings hemsida!

Jeppis Trolling är en sportfiskeförening i Jakobstad,österbotten.  Föreningen har idag ca 35 medlemmar från olika orter i Österbotten, bla Larsmo, Nykarleby, Lappajärvi, Oravais och förstås från Jakobstad.  Varje år trollas det vandrande havslax i maj-juni när största delen av laxarna simmar förbi.  Andra fiskar trollas också aktivt, tex havsöring, gös och gädda.  Många av medlemmarna utövar även andra former av sportfiske.  Fiskeresor till olika sjöar i Finland har ordnats, och ordnas säkert även i framtiden så länge intresse finns.

Skitfiske önskar Jeppis Trolling