Antal besökare:
63436

Antal besök:
801856

Antal fångster:
315

Antal gästboksinlägg:
564

Ursuit Uistelu

27/5 kl 09:30-17:00 /Reservdag 28/5
Tävlingscenter:Ådön kalasatama
Skepparmöte kl 09:00
Tävlingsavgift 40 euro/båtlag


1 fisk/team-båtlag vägs in /Tävlingsfisk havslax
Tävlingsledare:Jani Tapanainen tel nr:040 960 5579